Cushings sjukdom

Cushings syndrom uppkommer till följd av förhöjd kortisolverkan. Syndromet kan uppstå genom långvarig behandling med utifrån tillfört kortison eller – vilket är betydligt vanligare – på grund av förhöjd egen produktion av kortisol (glucokortikosteroider) i binjurarna. Man talar då om hellre om Cushings sjukdom eller hyperadrenokorticism, ett uttryck som kommer av den ökade (hyper-) aktiviteten i binjurarnas (adreno-) randzon (kortex). Binjurarna består ju av en märgdel – medulla och en yttre randzon eller barkdel – kortex.

Den ökade kortisolnivån i blodet verkar systemiskt på hela organismen och till syndromets kliniska symtombild hör ökad törst och urinproduktion, ökat bukomfång, fettomlagring, trötthet, flåsig andning, hudförändring med symmetriskt håravfall och svårläkta hudsår samt svag muskulatur. I långt gångna fall kan också centralnervösa symtom som rörelsestörningar och förändrat beteende uppkomma.

I de (få) fall som symtomen beror på tillfört kortison, får man inrikta sig på att sätta ut kortisonet eller – om detta inte låter sig göras – reducera dosen.

I de flesta fall är dock syndromet orsakat av sjukdom endera direkt i binjurarna (tumör) eller i hypofysen, som styr binjurebarken. I det senare fallet talar man om hypofysberoende cushing.

Diagnosen ställs genom att binjurefunktionen testas med blodprov och med ledning av svaren kan man bedöma vilken typ av cushings sjukdom det är fråga om. De allra flesta fallen kan behandlas med Lysodren, ett cellgift som verkar mot binjurebarken.

Vid rätt dosering kan hunden må förhållandevis bra trots typen av läkemedel.

 

Tänkte bara berätta att Bobo svarar bra på medicinen. Han är sitt gamla jag igen, och så här i efterhand måste jag säga att det var ett tag sen "han" försvann. Så kul att se att han hänger med när vi tar långpromenader och han vill leka med Ella ute. Det ville han visserligen förut med, men han orkade inte så länge...

//Åsa 07-03-23

Bobo har ju drabbats av en sjukdom som tyvärr är vanligare hos pudeln än de flesta andra raserna. Han har fått Cushings sjukdom, en sjukdom som gör att hans binjurar tillverkar för mycket kortisol. Vi hade tack och lov tur i oturen om man kan säga så. Bobo blev ju sjuk i slutet av oktober, och när han låg inne på djursjukhuset upptäckte veterinärerna att han hade konstiga värden vad det gällde binjurar och bukspottkörteln. Då pratades det om Addsion, men efter fler provtagningar så visade de sig att det var Cushings Bobo hade.
Sjukdomen är ganska ny för oss, och den upptäcktes tidigt, så ännu vet vi inte riktigt vad som väntar oss. Bobo har iaf börjat äta sin medicin, men det dröjer innan vi märker nått resultat. Jag har iaf kopierat lite om symptomen mm.

//Åsa 06-12-21

Tillbaks

© Åsa Hedin 2007 -- 2011