Avel

Honan blir könsmogen redan vid 5-6 veckors ålder, medan hanen oftast blir könsmogen först vid 8-10 veckor. Honans brunstcykel varar 14-19 dagar. Perioden då hon är mottaglig för hanen för parning är bara 8-15 timmar under denna period. Hon börjar ofta med en ny brunst inom några timmar efter förlossningen - hon kan alltså ge di åt en kull samtidigt som hon är dräktig med nästa kull.

Det viktigaste att komma ihåg då det gäller marsvinsavel är att honan måste betäckas mellan 4-7 månaders ålder om hon i framtiden ska användas i avel. Om den första parningen dröjer senare än denna tidsperiod, så ses ibland allvarliga och ibland livshotande problem vid förlossningen. Orsaken till detta är att marsvinets bäcken växer ihop vid denna tid, och därmed förträngs förlossningsvägarna och hindrar fostren från att passera lätt. Marsvinshanar ska vara minst 4 månader gamla innan de används i avel. Honorna kan användas i avel upp till 3-4 års ålder, medan hanen kan användas så länge han orkar betäcka, dvs ofta hela livstiden.

Dräktigheten varar mellan 63 och 70 dagar. Dräktigheten är kortare vid stor kull, och längre vid liten kull. Dräktighetstiden är förhållandevis lång då man jämför med andra gnagare.

En dräktig marsvinshona uppvisar en kraftigt förstorad buk under dräktighetens senare skede. Kroppsvikten kan faktiskt fördubblas. Det är svårt att veta när tidpunkten för förlossningen är inne eftersom honan ej bygger något bo, dvs hon "bäddar" inte. Inom en vecka före förlossningen kan man märka en lätt vidgning av bäckenområdet. Detta är den så kallade bäckenseparationen, som om den inte inträffar leder till problem med förlossningen. Om bäckenet inte separeras, vilket händer hos honor som paras efter 7 mån ålder, så kan naturlig förlossning vara omöjligt utan kejsarsnitt behöva tillgripas.

En okomplicerad förlossning tar vanligen ca 30 min, med ca 5 min mellan varje unge. Kullstorleken varierar mellan 1-6 st, med ett medeltal om 3-4. Första kullen är vanligen mycket liten. Tyvärr är aborter och dödfödslar inte ovanligt hos marsvin.

Ungarna är mycket välutvecklade vid födelsen. De väger mellan 50-100 gram och har full päls. Ungarna föds till och med med tänder och med ögonen öppna. Mammorna är inte speciellt "mammiga" vid sin uppfostring på så vis att hon inte bäddar i ordning något bo, och hon förblir i sittande ställning då ungarna diar. Ungarna kan faktiskt äta fast mat och dricka från en skål ganska snart efter födelsen, men man rekommenderar att de får dia i 3 veckor innan de avvänjs.

Leg vet Gunnel Anderson & Leg vet Marianne Tornvall, kopierat från Agrias hemsida

Tillbaks

© Åsa Hedin 2007 -- 2011